Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho biết, sau khi chuyển đổi mã vùng máy di động cố định xong sẽ tiến hành đổi mã mạng biếu thuê bao di động 11 số còn 10 thẻ.

Bạn nên quan tâm: sim 11 số chuyển thành 10 số như thế nào

Theo Cục Viễn thông, việc đổi mã vùng máy di động cố định chính thức bắt đầu từ ngày 11/2/2017. Kế hoạch chuyển đổi mã vùng kết thúc vào ngày 31/8/2017. Thứ trưởng Phan Tâm biếu biết, thói quen chuyển đổi mã vùng máy di động là một bước trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch kho số viễn thông đã được ban hành năm 2014. Một trong một số mục tiêu cơ bản đặt ra đối với xây dựng và thực hiện quy hoạch kho thẻ công nghệ thông tin nghe gọi là đáp ứng nhu cầu lớn mạnh của thông tin di động tiếp tục bùng nổ trong giai đoạn tới.

“Với việc ban hành và triển khai Quy hoạch kho số mới, Việt Trai sẽ có trên 500 triệu thẻ thuê bao di động 10 chữ thẻ cho liên lạc người với người và khoảng 1 tỷ số thuê bao di động biếu liên lạc thiết bị với thiết bị để lớn mạnh Internet vạn vật. Dự kiến việc triển khai Quy hoạch này sẽ hoàn tất trong năm 2018, sự chậm trễ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lớn mạnh nền điều kiện số, kìm hãm sự lớn mạnh của giao thông thông minh, y tế thông minh, website điện lực thông minh...”, Thứ trưởng Phan Tâm nói.

Theo Thứ trưởng Phan Tâm, việc chuyển đổi mã vùng không ảnh hưởng đến số thuê bao máy di động cố định, thẻ thuê bao vẫn giữ nguyên như cũ. Ví dụ, thẻ cố định tại Thủ Đô là 23456789, sau khi chuyển đổi từ mã vùng cũ (4) về mã vùng mới (24) thì thẻ cố định đó vẫn là 23456789. Nghĩa là, khi thực hiện cuộc gọi nội hạt (từ cố định đến cố định trong cùng một tỉnh, thành phố) không tưởng gì thay đổi.
Vẫn Theo thứ trưởng Phan Tâm, một mục tiêu Đàn bàa mà Bộ TT&TT cách tới khi thực hiện lịch trình chuyển đổi mã vùng là tạo kinh tế để chuyển các mã mạng di động tặng các thuê bao di động 11 thẻ hiện tại. Cụ thể, sau khi chuyển đổi mã vùng, sẽ dành ra được một vài mã vùng để áp dụng làm mã mạng di động và các thuê bao di động 11 thẻ sẽ được chuyển sang mã mạng di động mới có độ dài đồng nhất là 10 chữ số. Nếu chuyển đổi mã vùng chậm hơn hoặc làm dài thêm xuân gian chuyển đổi mã vùng thì thực hiện chuyển đổi thuê bao di động 11 thẻ về 10 số sẽ bị chậm lại. Như vậy, thêm đông đảo các con người tin dùng số thuê bao 11 số sẽ chịu tác động thay đổi sau này.

Thứ trưởng Phan Tâm cho hay, khi thực hiện Kế hoạch chuyển đổi mã vùng con người giữ nguyên số thuê bao và chỉ dồn các mã vùng từ đầu 2 đến đầu 8 thời điểm hiện tại về một đầu 2, các mã vùng từ đầu 3 đến đầu 8 được giải phóng ra sẽ dùng để làm mã mạng di động. Khi thực hiện Kế hoạch chuyển đổi mã mạng di động cho các thuê bao di động 11 chữ thẻ xuống còn 10 thẻ, chúng ta giữ nguyên 7 chữ thẻ thuê bao và thay mã mạng bằng các mã mạng từ đầu 3 đến đầu 8. Bộ TT&TT sẽ xây dựng và đưa tin lịch trình chuyển đổi mã mạng đối với thuê bao di động 11 thẻ và các phương án giảm thiểu tác động bất lợi đến tất cả các con người dùng và doanh nghiệp.

Tại buổi giao ban quản lý nhà nước mới đây của Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phan Tâm đã yêu cầu các tổng đạilý có nhiệm vụ của Bộ TT&TT phải đôn đốc doanh nghiệp bồi bổ dịch vụ cố định phải cách dẫn, chăm sóc thượng đế để việc đổi mã vùng máy di động cố định được thông suốt.

“Sau khi tiến hành đổi mã vùng điện thoại cố định, Bộ TT&TT sẽ đổi mã mạng cho thuê bao di động 11 thẻ thành 10 số. Vì vậy, các doanh nghiệp viễn thông phải có thói quen sớm và thông báo cho tất cả các con người dùng cũng như xã hội biết để thực hiện tốt chủ trương này”, Thứ trưởng Phan Tâm gõ mạnh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét